Isı Farklarına Engel...

Isı yalıtımında yapının tüm cepheleriyle birlikte zemin ve çatı yalıtımı da ele alınmalıdır. Isı kayıp ve kazançlarında zemin ve çatıdan iletilen ısının önemi büyüktür.

LECAT ve LECATBLOCK ile kapalı mekanlarda sıcaklığın daha az enerji tüketilerek tutulması ve mükemmel bir ısı yalıtımı yapılması mümkündür.

Yapılarda ısıtma ve soğutma maliyetlerini düşürür. Yapıda bozulma ve yıpranma yaşamaz, ısı yalıtımında kalıcı bir çözüm sunar.

Duvarlarda nem ve küflenme sorunu ortadan kalkarken, yapı iç sıcaklığını korunur ve dış termal etkenlerden etkilenmez. LECAT taneleri makro ve mikro ölçekte sayısız gözeneği ve homojen dağılımı ile yapıların nefes almasını sağlarken mükemmel bir ısı yalıtımı yapar.