Dayanıklı Altyapı...

LECAT her türlü inşaat projesi için çok sayıda alternatif uygulama ve çözüm sunar.

LECAT, hafifliği, düşük yoğunluğu ve yüksek mukavemeti ile yapıyı etkileyen düşey toprak basıncını, doğal kaya dolgusuna göre %75 daha azaltır. İstinat duvarları, tabaka kazık duvarları, köprülerin arka dolgusu, bodrum duvarları ve temelleri gibi inşaalarda yapı ile toprak arasında kullanılan LECAT basıncı dengeleyerek azaltır, daha uzun ömürlü ve sağlam yapıların temelini atar.

LECAT, kanal ve tünel dolgu malzemesi olarak en etkili çözümdür. Dayanıklı stabilite ve yeterli taşıma kabiliyetine ek olarak, hiçbir boruya ve yer altı yapısına zarar vermeyecek bir dış yüzeye sahiptir.

Yer altında bulunan tüneller, otoparklar ve boru hatları etrafında dolgu malzemesi olarak kullanıldığında, sismik olaylar ve toprak kayması gibi durumlarda titreşim ve itmelere karşı koruma sağlar.

  • Düşük yoğunluk, yüksek mukavemet, dengeli basınç
  • Tünel ve yolarda, karstik boşluk ve obruk dolgusu
  • Uzun ömürlü sağlam yapılar
  • Deprem ve patlamalarda oluşan boşlukların dolgusu