Ekonomik İnşaalar...

Taşıyıcı beton üretiminde LECAT ile beton karışımı hazırlanması inşaatlardaki beton ağırlığını %25 kadar azaltır. Böylece kullanılan çelik (inşaat demiri) miktarından tasarruf edilmiş olur. Bu, yapının genel ağırlığının azaltılmasında ikincil bir etki yaratır.

Devamında, temel yükleri ve tasarımı hafifler ve/veya temelde kazıklarının sayısı azalır. Diğer bir seçenek, yükleme güvenlik katsayısının artmasıdır.