Isı Farkına Ve Yangına Karşı Yalıtım...

Isı yalıtımında yapının tüm cepheleriyle birlikte zemin ve çatı yalıtımı da ele alınmalıdır. Isı kayıp ve kazançlarında zemin ve çatıdan iletilen ısının önemi büyüktür.

LECAT ve LECATBLOCK ile kapalı mekanlarda sıcaklığın daha az enerji tüketilerek tutulması ve mükemmel bir ısı yalıtımı yapılması mümkündür.

Yapılarda ısıtma ve soğutma maliyetlerini düşürür. Yapıda bozulma ve yıpranma yaşamaz, ısı yalıtımında kalıcı bir çözüm sunar.

Yapısal özellikleri nedeniyle böcek ve küf oluşumuna engel oluşturur.

Isı yalıtım kapasitesine atfen duvarlardaki nem ve küflenme önlenir, mobilya ve iç mekandaki yaşam standardı korunur.

LECAT tanelerindeki makro ve mikro ölçekteki sayısız gözenek ve homojen dağılım, yapıların nefes almasını sağlarken mükemmel bir ısı yalıtımı yapar.

Alev almayan mükemmel bir yalıtım malzemesidir. LECAT yangın önleme katmanı olarak serilebilir ve hafifliği nedeniyle yapıya fazladan bir yük uygulamaz.